تاریخ : یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱
نویسنده : جوادمحمدی
 

نمونه سوالات پایه پنجم

منبع:دبستان اندیشهدانلود


موضوعات مرتبط: دانلود نمونه سوالات کلاس پنجم.
برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال, پایه پنجم, دانلود نمونه سوالات پایه پنجم, بابای مدرسه موفق
تاریخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱
نویسنده : جوادمحمدی
تاریخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱
نویسنده : جوادمحمدی
تاریخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱
نویسنده : جوادمحمدی

 

نمونه سوال تاریخ و مدنی اين مطلب تاکنون 178 بار مطالعه شده است

4. نمونه سوال جغرافی پنجم اين مطلب تاکنون 177 بار مطالعه شده است

.

5. سوالات تاریخ و مدنی پنجم اين مطلب تاکنون 159 بار مطالعه شده است

پرسش هاي بخش 11 علوم تجربي پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 246 بار مطالعه شده است

.

32. پرسش هاي بخش 10 علوم تجربي پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 266 بار مطالعه شده است

.

33. پرسش هاي بخش 9 علوم تجربي پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 218 بار مطالعه شده است

.

34. پرسش هاي بخش 8 آغازيان علوم تجربي پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 281 بار مطالعه شده است

.

35. پرسش هاي بخش 7 علوم تجربي پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 217 بار مطالعه شده است

.

36. پرسش هاي بخش 6 علوم تجربي پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 193 بار مطالعه شده است

.

37. پرسش هاي بخش 5 علوم تجربي پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 214 بار مطالعه شده است

.

38. پرسش هاي بخش 4 علوم تجربي پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 221 بار مطالعه شده است

.

39. پرسش هاي بخش 3 علوم تجربي پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 268 بار مطالعه شده است

.

40. پرسش هاي بخش 2 تغييرات ماده علوم تجربي اين مطلب تاکنون 222 بار مطالعه شده است

.

41. پرسش هاي بخش 1 ساختمان مواد علوم تجربی اين مطلب تاکنون 264 بار مطالعه شده است

.

42. امتحان علوم پایه پنجم اين مطلب تاکنون 225 بار مطالعه شده است

.

43. آزمون علمی پايه پنجم ابتدايی اين مطلب تاکنون 241 بار مطالعه شده است

.

44. نمونه سوال علوم پنجم اين مطلب تاکنون 250 بار مطالعه شده است

نمونه سوال علوم پنجم

45. نمونه سوال علوم پنجم نوبت اول اين مطلب تاکنون 292 بار مطالعه شده است

نمونه سوال علوم پنجم نوبت اول

46. نمونه سوال ریاضی پایه پنجم نوبت اول اين مطلب تاکنون 365 بار مطالعه شده است

نمونه سوال ریاضی پایه پنجم نوبت اول

47. مدنی پایه پنجم اين مطلب تاکنون 248 بار مطالعه شده است

مدنی پایه پنجم

48. سؤالات تاریخ پایه پنجم اين مطلب تاکنون 194 بار مطالعه شده است

سؤالات تاریخ پایه پنجم

49. امتحان تاریخ ومدنی کلاس پنجم اين مطلب تاکنون 241 بار مطالعه شده است

امتحان تاریخ ومدنی کلاس پنجم

50. نمونه سوالات آزمون درس انشا پايه پنجم اين مطلب تاکنون 289 بار مطالعه شده است

نمونه سوالات آزمون درس انشا پايه پنجم

51. علوم پنجم اين مطلب تاکنون 241 بار مطالعه شده است

علوم پنجم

52. امتحان جغرافی کلاس پنجم اين مطلب تاکنون 261 بار مطالعه شده است

امتحان جغرافی کلاس پنجم

53. امتحان تاریخ ومدنی کلاس پنجم اين مطلب تاکنون 218 بار مطالعه شده است

امتحان تاریخ ومدنی کلاس پنجم

54. آزمون ادبیات فارسی وهوش اين مطلب تاکنون 210 بار مطالعه شده است

آزمون ادبیات فارسی وهوش

55. آزمون فارسی پایه پنجم اين مطلب تاکنون 207 بار مطالعه شده است

آزمون فارسی پایه پنجم

56. آزمون فارسی پایه پنجم اين مطلب تاکنون 223 بار مطالعه شده است

آزمون فارسی پایه پنجم

57. نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم اين مطلب تاکنون 196 بار مطالعه شده است

نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم

58. آزمون رياضي پايه پنجم ابتدایي اين مطلب تاکنون 361 بار مطالعه شده است

آزمون رياضي پايه پنجم ابتدایي

59. آزمون علوم پايه پنجم ابتدایي اين مطلب تاکنون 215 بار مطالعه شده است

آزمون علوم پايه پنجم ابتدایي

60. آزمون اجتماعي پايه پنجم ابتدایي اين مطلب تاکنون 193 بار مطالعه شده است

آزمون اجتماعي پايه پنجم ابتدایي

61. نمونه سوال علوم پنجم اين مطلب تاکنون 254 بار مطالعه شده است

نمونه سوال علوم پنجم

62. نمونه سوال علوم پنجم اين مطلب تاکنون 248 بار مطالعه شده است

نمونه سوال علوم پنجم

63. خود را بيازماييد اين مطلب تاکنون 183 بار مطالعه شده است

درس نهم(درسي از نهج البلاغه)

64. خود را بيازماييد 2 اين مطلب تاکنون 177 بار مطالعه شده است

درس هشتم(اي ايران – اي سرزمين دليران )

65. خود را بيازماييد 1 اين مطلب تاکنون 214 بار مطالعه شده است

درس هشتم(اي ايران – اي سرزمين دليران )

66. آزمون جغرافی پایه پنجم آبان ماه۱٣۸۷ اين مطلب تاکنون 245 بار مطالعه شده است

آزمون جغرافی پایه پنجم آبان ماه۱٣۸۷

67. امتحان املا پایه پنجم آبان ماه۱٣۸٧ اين مطلب تاکنون 240 بار مطالعه شده است

امتحان املا پایه پنجم آبان ماه۱٣۸٧

68. آزمون بنویسیم پایه پنجم اين مطلب تاکنون 277 بار مطالعه شده است

آزمون بنویسیم پایه پنجم

69. نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم شماره 3 اين مطلب تاکنون 357 بار مطالعه شده است

نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم شماره 3

70. نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم شماره 2 اين مطلب تاکنون 233 بار مطالعه شده است

نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم شماره 2

71. نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم شماره 1 اين مطلب تاکنون 231 بار مطالعه شده است

نمونه سوال تاريخ ومدني پايه پنجم شماره 1

72. آزمون دروس اجتماعي ، علوم و رياضي پايه پنجم اين مطلب تاکنون 234 بار مطالعه شده است

آزمون دروس اجتماعي ، علوم و رياضي پايه پنجم

73. سؤالات علوم پایه پنجم اين مطلب تاکنون 250 بار مطالعه شده است

سؤالات علوم پایه پنجم

74. نمونه سؤال امتحان انشا پایه ی پنجم اين مطلب تاکنون 274 بار مطالعه شده است

نمونه سؤال امتحان انشا پایه ی پنجم

75. آزمون ادبیات پایه پنجم اين مطلب تاکنون 225 بار مطالعه شده است

آزمون ادبیات پایه پنجم

76. علوم پنجم اين مطلب تاکنون 243 بار مطالعه شده است

علوم پنجم

77. علوم پنجم اين مطلب تاکنون 242 بار مطالعه شده است

علوم پنجم

78. علوم پنجم اين مطلب تاکنون 214 بار مطالعه شده است

علوم پنجم

79. علوم پنجم اين مطلب تاکنون 238 بار مطالعه شده است

علوم پنجم

80. سؤالات بخش اول علوم اين مطلب تاکنون 264 بار مطالعه شده است

سؤالات بخش اول علوم

81. علوم پنجم اين مطلب تاکنون 316 بار مطالعه شده است

علوم پنجم

82. سئوالات تاريخ ومدني پايه پنجم ابتدايي اين مطلب تاکنون 271 بار مطالعه شده است

سئوالات تاريخ ومدني پايه پنجم ابتدايي

83. نمونه سوالات تاريخ ومدني اين مطلب تاکنون 245 بار مطالعه شده است


موضوعات مرتبط: دانلود نمونه سوالات کلاس پنجم.
برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال, پایه پنجم, دانلود نمونه سوالات پایه پنجم, بابای مدرسه موفق
تاریخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱
نویسنده : جوادمحمدی
تاریخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱
نویسنده : جوادمحمدی
تاریخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱
نویسنده : جوادمحمدی
تاریخ : دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱
نویسنده : جوادمحمدی
آخرین مطالب